Friday Night into Shabbat Havdala Mast.jpg 
הבדלה:

כשהערב מגיע, אנחנו נפרדים מהשבת בהבדלה. כולם מתאספים פעם אחת אחרונה לחוויה מוסיקלית של שירים ותפילה. 

הבדלה מסמלת את הרגע המבדיל בין הזמן שהעברנו עכשיו יחד, לימות החול שלפנינו. 

בדיוק כמו שקיבלנו את השבת עם נרות וכוס של יין, אנחנו נפרדים ממנה עם נרות ויין בתוספת ריח מתוק של בשמים. 

להורדת מדריך מפורט וההבדלה לחץ כאן.

 

Friday Night into Shabbat Mast bottom.jpg