Friday Night into Shabbat Day mast.jpg

יום שבת:

אם ישנו בית כנסת פתוח ובטוח, הנכם מוזמנים לפנות אליו ותוכלו:

להתחבר לאלוקים דרך מילות התפילה ותהיה לכם הזדמנות להתפלל עבור בריאות ורפואה האנושות בזמן שכזה. 

לשמוע נאום מעורר השראה לפני או אחרי קריאת התורה.

לשמוע קריאת התורה

השתתפות בקידוש שמארגן בית הכנסת או עריכת קידוש בבית. 

את המשך היום תוכלו להעביר במנוחה עם המשפחה, קריאת ספר יהודי אחד או שניים וכמובן, שינה בשבת תענוג.

אם בתי הכנסת באזורך סגורים זמנית,  או שאינכם מרגישים בטוחים ללכת לאחד מהם, אתם יכולים להתפלל בבית, לקרוא את פרשת השבוע ולהעביר את המשך היום עם משפחתכם, קוראים או נחים.

 

Friday Night into Shabbat Mast bottom.jpg