צום תענית אסתר יום רביעי ה20 למרץ
מנחה 5:15 אחה"צ
ערב פורים ה20 למרץ 18:20  קריאת מגילה ופתיחת הצום
פורים ה21 למרץ שחרית בשעה 8:00 קריאת מגילה בשעה 8:45 בבוקר

מסיבת פורים וקריאת המגילה 

 בשעה 4:00 אחה"צ 

בבית חב"ד טוקיו יפן

כתובתנו:

1-5-23 Takanawa, Minato-ku Tokyo JAPAN

 Fast of Esther March 20: Mincha 5:15pm 
Evening of Purim March 20: 6:20pm Megilah reading with breaking the fast
Purim Morning March 21: Shacharit 8:00am, Megilah Reading 8:45AM 

japan jungle-mailer(1).jpg

japan jungle-mailer(1) hebrew.jpg